ŽIVOTNÉ PARTNERSTVO MÁ PODPORU VÄČŠINY

Platforma mimovládnych organizácií Životné partnerstvo uskutočnila prostredníctvom agentúry FOCUS prieskum verejnej mienky, v ktorom zisťovala postoje verejnosti k inštitútu životných partnerstiev. Prvýkrát s ním súhlasila nadpolovičná väčšina opýtaných.

Platformu Životné partnerstvo tvorí 39 mimovládnych organizácií, ktoré chcú presvedčiť širokú verejnosť a vládu o potrebe právneho uznania životných partnerstiev. Agentúra FOCUS uskutočnila v auguste tohto roka prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke 1 017 respondentov, ktorých sa okrem iného pýtala: „Súhlasíte s tým, aby páry, ktoré nechcú alebo nemôžu vstúpiť do manželstva, mali možnosť uzavrieť životné partnerstvo ako zväzok uznaný štátom, ktorým by boli upravené praktické otázky ich spolužitia (najmä vzájomné práva a povinnosti), ako je to dnes vo viacerých európskych krajinách?“ Súhlas prejavila nadpolovičná väčšina 50,4 %, nesúhlasilo 34,7 % a nevedelo odpovedať, resp. nezáležalo na odpovedi, 14,8 % opýtaných.

04722043-8094-45f5-a501-4e7969f974ed-crop.jpg

Prvýkrát sa tak na Slovensku zisťovala podpora inštitútu pre všetky páry, ktoré nemôžu alebo nechcú uzavrieť manželstvo, a ukazuje sa, že tento alternatívny inštitút má podporu väčšiny. Potvrdil sa aj trend výrazne rastúcej podpory v prípade mladých ľudí a životné partnerstvá majú dnes podporu takmer 60 % vo vekových skupinách od 18 až do 44 rokov. S ich zavedením nesúhlasí len 16,8 % opýtaných vo veku 18 až 24 rokov.

0a7830db-4f20-46d0-964f-2ea9678b5573-crop.jpg

Prieskum prvýkrát zisťoval mieru podpory podľa sympatií k politickým stranám. Podpora prevláda v prípade voličov všetkých hlavných politických strán s výnimkou KDH. Najvyššia je v prípade voličov strany SaS, ktorá ako jediná zatiaľ verejne podporila prijatie životných partnerstiev, a to 74,3 %. Tesne ju však nasledujú voliči koalície OĽANO/NOVA so 73,2 %, napriek tomu, že viacerí jej predstavitelia sa k tomuto inštitútu dlhodobo vymedzujú negatívne. Rovnako je to aj v prípade tretej strany, SNS, kde má životné partnerstvo podporu 58,3 %. Podpora v prípade voličov ďalších strán je nasledovná: Sieť – 56,1 %, SMK – 55,1 %, Most-Híd 51,9 %, Smer-SD 45,3 %, KDH 24,6 %.

5d5c9831-c983-444b-9200-68858b7a2422-crop.jpg

„Ukazuje sa, že väčšina verejnosti už presvedčená je. A platí to aj pre voličstvo drvivej väčšiny politických strán,“ zdôraznil predstaviteľ platformy Martin Macko. Slovenské páry rovnakého pohlavia čakajú už príliš dlho. Na rozdiel od ekonomických a sociálnych problémov, tento sa dá vyriešiť veľmi jednoducho. Prijatím jediného zákona. Nemusí sa pritom meniť legislatíva o manželstvách a už vôbec sa neznižuje ich ústavou garantovaná ochrana. „Jednoducho, vytvorí sa nový inštitút životného partnerstva pre všetky páry, ktoré dnes manželstvo uzavrieť nemôžu, alebo tak z rozličných dôvodov nechcú urobiť. Nikomu to neublíži, ale niektorým to pomôže“, vysvetlila Jana Jablonická Zezulová z platformy.

Platforma mimovládnych organizácií Životné partnerstvo je pripravená spolupracovať so všetkými politickými stranami pri uzákonení životných partnerstiev a prostredníctvom iniciatívy Slovensko pre všetkých ich aj vyzvala k zapracovaniu tohto bodu do volebných programov. „Podpora verejnosti ukazuje, že inštitút životného partnerstva môže byť na rozdiel od registrovaného partnerstva vhodnejšou alternatívou pre všetkých, ktorí teraz nemôžu alebo z rôznych dôvodov nechcú uzavrieť manželstvo. Vyzývame preto politické elity, aby sa touto alternatívou začali vážnejšie zaoberať aj v rámci definovania svojich programových priorít v oblasti podpory rodiny a ľudských práv“, povedal zástupca platformy Fedor Blaščák.