Veríme, že osobné príbehy dokážu presvedčiť, že aj páry rovnakého pohlavia chcú prijať vzájomný sľub vernosti a podpory v šťastí aj v nešťastí, v zdraví aj v chorobe verejne pred štátom.

Napíšte v dotazníku, čo pre vás znamená vzťah a rodina, prečo ste ochotní zobrať na seba záväzok spolužitia a vzájomnej podpory vo forme životného partnerstva.