Životné partnerstvo je platformou kampane slovenských mimovládnych organizácií s cieľom získať podporu verejnosti pre právne uznanie párov rovnakého pohlavia a ich rodín. Platforma chce prostredníctvom osobných výpovedí párov rovnakého pohlavia a verejnej diskusie ukázať, že tieto páry majú rovnaké hodnoty a chcú sa brať z takých istých dôvodov ako všetci ostatní. Navrhovaný právny inštitút životných partnerstiev je zároveň otvorený pre všetky páry, teda aj heterosexuálne, ktoré v súčasnosti majú možnosť uzatvoriť manželstvo, ale z rôznych dôvodov tak neurobili.

Základným motívom kampane bude zverejňovanie osobných príbehov, ktoré ponúknu ľuďom na Slovensku možnosť zamyslieť sa a prehodnotiť ich názory na gejov a lesby. Je načase zviditeľniť páry rovnakého pohlavia žijúce medzi nami, vypočuť ich problémy a presadiť riešenia.

Platformu koordinuje Iniciatíva Inakosť, ktorá sa snaží o právne uznanie párov rovnakého pohlavia od svojho vzniku v roku 2006. Požiadavku na prijatie zákona o registrovaných partnerstvách na Slovensku prvý raz vznieslo lesbické združenie Museion už v roku 1994.